Analysera

Hur gör man en sökordsanalys?

Börja här!

Sökordsanalys

Om sökordsanalys

Dels innebär en sökordsanalys att man undersöker hur en webbplats ligger till på Google när man söker på en viss sökfras. Dels handlar det om att lägga upp en plan för hur man kan klättra i Googles sökresultat. Dels innebär det att man tar fram alternativa sökord att arbeta med.

Sökordsanalys

Analys av nyckelord

Om du vet vilka sökord dina kunder använder när de använder Google kan du utföra mer effektiva marknadsföringsinsatser. På så sätt kan du rikta dina marknadsföringsinsatser mot rätt målgrupper. Däremot, om du använder fel ord på din webbplats är det inte troligt att du lockar till dig rätt kunder. Därför är det klokt att analysera nyckelord för att hjälpa kunder att hitta till ditt företags webbplats. Det första steget i sökmotoroptimering är en grundlig nyckelordsanalys.

Analys av nyckelord

Nödvändiga verktyg:

En dator.

Stegen för att lyckas med din sökordsanalys:

Sökordsfraser
Nyckelord, nyckelordsfraser, fokusnyckelord, sökord och sökfraser.

Personer som vill vara väl rankade på Google använder flera ord som är synonyma. Nyckelord, nyckelordsfraser, fokusnyckelord och sökord betyder faktiskt samma sak. I motsats till ovanstående termer avser termen sökfras ett försök att optimera en kombination av flera ord. Till exempel sökfrasen “Fastighetsskötsel pensionär”. Sökfraser kan dock också användas som synonymer för andra termer: nyckelord används när man arbetar för att nå högre placeringar i Googles sökningar. Detta innebär att du måste arbeta med SEO (Search Engine Optimization, förkortning för sökmotoroptimering). När du arbetar med SEO väljs först och främst nyckelord.

Nyckelord
Hur man hittar nyckelord

På denna sida hittar du information om hur du analyserar nyckelord. Det finns många onlinetjänster som hjälper dig med detta. Till exempel Googles sökordsplanerare.

Optimera
Hur man utför en sökordsanalys och optimerar nyckelord

Nyckeln till framgångsrik SEO är att ha rätt innehåll på din sida. I synnerhet är både kvalitet och kvantitet viktiga, men framför allt måste webbplatsen vara anpassad till de förväntade besökarna. Läs här för att hjälpa dig att lyckas med detta.

SEO-mål
SEO-mål

Börja med att identifiera vad du vill uppnå, vem du vill nå och vad som får ditt företag att sticka ut.

Riktad SEO
Riktad SEO

Skriv ner de viktigaste kategorierna som är relevanta för din verksamhet. Lista sedan de möjliga termerna och fraserna i varje kategori. Lista sedan nyckelord och sökfraser som kunderna kan använda för att beskriva din produkt eller tjänst. Ett företag som säljer damtröjor kan till exempel använda sökfrasen “tröja dam”. Du kan också använda sökfrasen “damtröjor”. Du kan bland annat se vilka sökord och sökfraser Google föreslår genom att skriva olika sökord och sökfraser i Googles sökruta. På samma sätt kan du söka efter ord som är relaterade till din verksamhet och se vilka frågor andra personer har sökt efter i Googles sökresultat. Detta hjälper dig att hitta vanliga sökfraser som många människor söker efter.

Sökintention
Vilka nyckelord du ska använda

Det första steget är att fastställa vilken sökintention konsumenterna har. Med andra ord, hur dina potentiella kunder söker på Google. Viktigt att tänka på är att personer som söker efter det du erbjuder inte nödvändigtvis söker efter med termer som du använder i ditt företag. På samma sätt kan det vara svårt att få bra resultat på allmäna sökfraser, beroende på vad dina konkurrenter erbjuder.

Anpassade nyckelord
Nyckelord med intern jargong

Det effektivaste är att bygga din webbplats kring de nyckelord som dina kunder använder. Det är lika viktigt att bygga din webbplats så att besökarna kan komma till sidor som är relevanta för vad de faktiskt letar efter. Om de till exempel söker mer allmän information bör de kunna hitta en informationssida.

Leta nyckelord
Leta efter nyckelord

Det finns flera tjänster på internet som hjälper dig med detta – vissa är gratis, till exempel Googles Keyword Planner, Ahrefs och Ubersuggest. Andra, som Semrush, kostar pengar. Annars erbjuder SEO-byråer, som Hjalmar & Company, tjänster för gratis sökordsanalys.

Specifika nyckelord
Specifika nyckelord

Om du till exempel driver ett städföretag kan det vara mycket svårt att få bra resultat för sökordet “städföretag”. Orsaken är att det finns för många konkurrenter som säljer sina tjänster. Det är därför inte orimligt att fundera på vilka andra sökfraser dina kunder använder när de söker efter dina produkter. Det är till exempel lättare att få en bra placering på Google om du använder ett ord för att kort beskriva din tjänst: städning. Till exempel är “Hemstädning i Björklinge” en enkel sökfras att arbeta med. På så sätt kommer färre personer söka efter din specifika sökfras. Men, personer som söker specifikt efter din tjänst är kommer att vara mer benägna att komma till din webbplats. Som vi nämnde tidigare kan du, beroende på din produkt eller tjänst, behöva välja mer specifika sökord som är direkt relaterade till ämnet för din webbplats. Nyckeln är att inse att antalet personer som du kan nå minskar med specifika sökfraser men att konverteringen ökar. Sökfraser med tre eller fler ord kallas långa longtail. Det kan till exempel vara en tjänst som du erbjuder plus ett adjektiv eller en plats. Å ena sidan kommer, som sagt, färre människor att nå dessa fraser. Å andra sidan kommer konverteringsgraden att vara högre. Det betyder att fler personer som går till den sidan också är intresserade av produkten.

Allmänna nyckelord
Allmänna nyckelord

Om du vill nå ut till så många som möjligt kan du använda mer allmänna sökord. Om du använder för breda sökord kan det dock vara svårt att locka potentiella kunder eftersom konkurrensen om en plats i Googles sökresultat är större. På samma sätt är det troligare att personer som inte söker efter det du erbjuder använder sådana termer i en Google-sökning. En person som äger en lampbutik kan till exempel försöka optimera ordet “lampa”. Denna lampbutik kommer sedan att konkurrera med butiker i andra städer och med alla andra företag som erbjuder andra lamprelaterade produkter och tjänster. Därför är det oftast bättre att välja mer exakta nyckelord. Företag med mycket unika produkter kan dock optimera för mer allmänna sökord.

Antal nyckelord
Hur många nyckelord du bör ha

Det beror på vad du vill sälja. Tidigare var det till exempel vanligt att webb- och SEO-byråer skapade en landningssida för varje sökord, men nu när Google har reviderat och förbättrat sin algoritm är det viktigare att skapa innehållsrika sidor som innehåller den information som besökarna söker.
Mer information om prioritering av sidor och webbplatser finns på Googles webbplatser.